Obsah stránky

Ostatní dokumenty

Územní plán Kluky

Název Soubor Velikost
A1 - Textová část pdf pdf 408 kB
A2 - Výkres základního členění území pdf pdf 856 kB
A3 - Hlavní výkres pdf pdf 1 MB
A4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf pdf 786 kB
B1 - Textová část pdf pdf 1 MB
B2 - Koordinační výkres pdf pdf 1 MB
B3 - Výkres širších vztahů pdf pdf 4 MB
B4 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf pdf 1 MB
Opatření obecné povahy pdf pdf 4 MB

Obecní noviny

Název Soubor Velikost
Noviny obce Kluky 1/2012 pdf pdf 42 MB
Noviny obce Kluky 2/2012 pdf pdf 2 MB
Noviny obce Kluky 3/2012 pdf pdf 2 MB
Noviny obce Kluky 1/2013 pdf pdf 2 MB
Noviny obce Kluky 4/2012 pdf pdf 1 MB
Noviny obce Kluky 2/2013 pdf pdf 2 MB
Noviny obce Kluky 3/2013 pdf pdf 2 MB
Noviny obce Kluky 4/2013 pdf pdf 2 MB
Noviny obce Kluky 1/2014 pdf pdf 984 kB
Noviny obce Kluky 4/2014 pdf pdf 1 MB
Noviny obce Kluky 1/2015 pdf pdf 4 MB
Noviny obce Kluky 2/2015 pdf pdf 6 MB
Noviny obce Kluky 3/2015 pdf pdf 1 MB
Noviny obce Kluky 4/2015 pdf pdf 3 MB
Noviny obce Kluky 1-2/2016 pdf pdf 2 MB
Noviny obce Kluky 3/2016 pdf pdf 6 MB
Noviny obce Kluky 4/2016 pdf pdf 4 MB
Noviny obce Kluky 1/2017 pdf pdf 2 MB
Obecní noviny 4-2018 pdf pdf 3 MB
Obecní noviny 1-2019 pdf pdf 3 MB
Obecní noviny 2-2019 pdf pdf 7 MB
Obecní noviny 3-2019 pdf pdf 11 MB
Obecní noviny 4-2019 pdf pdf 8 MB
Obecní noviny 1-2020 pdf pdf 9 MB
Obecní noviny 3-2020 pdf pdf 4 MB
Obecní noviny 4-2020 pdf pdf 5 MB
Obecní noviny 1-2021 pdf pdf 16 MB
Obecní noviny 2-2021 pdf pdf 9 MB

Vyhlášky

Název Soubor Velikost
OZV č. 4/1999 - o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích doc doc 22 kB
OZV č. 5/1999 - požární řád obce Kluky doc doc 39 kB
OZV č. 1/2000 - o zajištění veřejného pořádku doc doc 53 kB
OZV č. 4/2001 - o závazných částech územního plánu obce Kluky doc doc 37 kB
OZV č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště doc doc 64 kB
OZV č. 1/2003 - o místních poplatcích doc doc 27 kB
OZV č. 1/2008 - o stanovaní koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí doc doc 31 kB
Vyhl. č. 1/2010 - změna č. 1 územního plánu obce Kluky doc doc 2 MB
Vyhl. č. 1/2012-změna č. 2 územního plánu obce Kluky pdf pdf 64 kB
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za systém sběru odpadů pdf pdf 59 kB
OZV č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kluky pdf pdf 73 kB
OZV č.3/2015 Změna č. 3 ÚP Obce Kluky pdf pdf 73 kB
OZV č. 1/2017 stanovení ceny vody na r. 2018 pdf pdf 145 kB

Usnesení

Název Soubor Velikost
Usnesení z VZ dne 01.10.2019 pdf pdf 49 kB
Usnesení z VZ dne 12.3.2019 pdf pdf 39 kB
Usnesení ZO 2018 pdf pdf 138 kB
Usnesení ZO 2017 docx docx 22 kB
Usnesení ZO 2016 doc doc 59 kB
Usnesení ZO 2015 doc doc 61 kB
Usnesení ZO 2014 doc doc 78 kB
Usnesení ZO 2013 doc doc 76 kB
Usnesení ZO 2012 doc doc 72 kB
Usnesení ZO 2011 docx docx 20 kB
Usnesení ZO 2010 nové zastupitelstvo doc doc 39 kB

Hospodaření obce

Název Soubor Velikost
Obec Kluky - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 pdf pdf 238 kB
Obec Kluky - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2017 pdf pdf 238 kB
Obec Kluky - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017 pdf pdf 237 kB
Obec Kluky - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2017 pdf pdf 241 kB
Obec Kluky - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2017 pdf pdf 253 kB
Obec Kluky - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2017 pdf pdf 249 kB
Obec Kluky - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2017 pdf pdf 255 kB
Obec Kluky - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2017 pdf pdf 619 kB
Obec Kluky - schválený rozpočet 2018 (vyv. 19.12.2017) pdf pdf 128 kB
Obec Kluky - návrh rozpočtu 2018 (vyv. 25.11.2018) xls xls 38 kB
Obec Kluky-rozpočtové opatření č.1/2018 (vyv. 6.2.2018) pdf pdf 523 kB
Obec Kluky-rozpočtové opatření č. 2/2018 (vyv. 27.2.2018) pdf pdf 58 kB
Obec Kluky-rozpočtové opatření č. 3/2018 (vyv. 15.5.2018) pdf pdf 148 kB
Obec Kluky-rozpočtové opatření č. 4/2018 (vyv. 18.6.2018) pdf pdf 154 kB
Obec Kluky-rozpočtové opatření č. 5/2018 (vyv. 12.7.2018) pdf pdf 58 kB
Obec Kluky-rozpočtové opatření č. 6/2018 (vyv. 26.9.2018) pdf pdf 69 kB
Obec Kluky-rozpočtové opatření č.7/2018 (vyv. 18.12.2018) pdf pdf 60 kB

Jízdní řády autobusů 2019

Název Soubor Velikost
240 045 Čáslav-Vodranty-Petrovice I-Štipoklasy od 1.7.2019 do 14.12.2019 pdf pdf 94 kB
240045 Čáslav-Vodranty-Petrovice I-Štipoklasy od 9.12.2018 do 30.6.2019 výlukový pdf pdf 95 kB
240 019 Kutná Hora-Třebešice-Zbýšov od 9.12.2018 do 30.6.2019 výlukový pdf pdf 92 kB
240 019 Kutná Hora-Třebešice-Zbýšov od 7.1.2019 do 31.1.2019 výlukový pdf pdf 87 kB
240 019 Kutná Hora-Třebešice-Zbýšov od 1.7.2019 do 14.12.2019 pdf pdf 92 kB
240 018 Kutná Hora-Kluky-Čáslav od 9.12.2018 do 30.6.2019 výlukový pdf pdf 95 kB
240 018 Kutná Hora-Kluky-Čáslav od 1.7.2019 do 14.12.2019 pdf pdf 95 kB
240 018 Kutná Hora-Kluky-Čáslav od 7.1.2019 do 31.1.2019 výlukový pdf pdf 90 kB

Rozpočet mikroregionu DUBINA

Název Soubor Velikost
Mikroregion Dubina - střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021 pdf pdf 108 kB
Mikroregion Dubina - rozpočet 2018 pdf pdf 68 kB

Rozpočet MŠ Kluky

Název Soubor Velikost
MŠ Kluky - rozpočtové opatření č. 1/2017 pdf pdf 96 kB
MŠ Kluky - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 pdf pdf 115 kB
MŠ Kluky - schválený rozpočet 2018 pdf pdf 97 kB

Zpravodaj obce

Název Soubor Velikost
Číslo 4/2012 pdf pdf 1 MB
Číslo 3/2012 pdf pdf 2 MB
Číslo 2/2012 pdf pdf 2 MB
Číslo 1/2012 doc doc 2 MB
Číslo 4/2013 pdf pdf 2 MB
Číslo 3/2013 pdf pdf 2 MB
Číslo 2/2013 pdf pdf 2 MB
Číslo 1/2013 pdf pdf 2 MB
Číslo 1/2014 pdf pdf 984 kB

Důležité odkazy