Obsah stránky

Nová Lhota

 

Obec leží 3 km jižně od Kluků. Vznik obce je možné zařadit do první poloviny 13. století, kdy za panování Přemysla 1. byly zakládány nové osady na místech dosud neobydlených. Rodiny nových vesnic byly potom po určitou dobu - lhůtu - osvobozeny od dávek a podle tohoto se ujal název Lhota, Lhotka. V průběhu dalšího století byla Lhota spojena ve velké panství s Úmonínem. V r. 1829 se stal majitelem velkostatku v Nové Lhotě Karel Schwarzenberg. V r. 1888 se v obci narodil Bedřich Havlena, italský legionář, který byl v Itálii popraven za velezradu a ohrožení Rakousko-Uherské monarchie. Na jeho rodném domě mu byla odhalena pamětní deska a k uctění jeho památky zavítal v r. 1922 do naší obce, při příležitosti návštěvy města Čáslavi, i první president ČSR, T. G. Masaryk. Dominantou obce je kostelíček sv. Jana, v jeho blízkosti se nachází chráněné území "Lhotecké stráně", kde roste několik druhů chráněných rostlin.