Obsah stránky

Hlášení ze dne 06.03.2019

KOMPOSTÉRY Na skladě jsou ještě k zapůjčení kompostéry. Zájemci o kompostér hlaste se na obecním úřadě. Zapůjčení je zdarma.

Hlášení ze dne 05.03.2019

Sběr papíru pro naší mateřskou školu. Pomozte i vy dětem z naší MŠ sbírat papír. Svoz papíru se uskuteční 14.3. Papír umístěte před vrata svého domu (jako nebezpečný odpad)

Hlášení ze dne 05.03.2019

Velkoobjemové kontejnery na ostatní odpad se přistaví 8. března. Do kontejneru nepatří odpad živočišného původu, roští, nebezpečný odpad apod. Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v pondělí 11. března od 6.00 hod. Nebezpečným odpadem se rozumí televize, rádia, pračky, ledničky, vyjeté oleje, akumulátory, zářivky, plechovky od barev, pneumatiky apod.