Obsah stránky

Ochrana osobních údajů

 

Pověřenec (data protection officer - DPO):

Mikroregion Čáslavsko - Marie Francová, mobil 724 188 659,

email: mikroregioncaslavsko@gmail.com

 


Jak uplatnit práva, vyplývající ze zpracování osobních údajů Obcí?

Obec Kluky, Kluky 56, 285 45 Kluky (dále jen Obec), jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti.

Každá fyzická osoba se může na Obec obrátit s žádosti o sdělení, zda Obec o ní zpracovává osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně, odpovědi na častější žádosti mohou být Obcí zpoplatněny. 

Občan (fyzická osoba), o němž Obec zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky. Obec každou žádost o uplatnění některého práva oprávněnou fyzickou osobou posoudí ve vztahu k těmto omezením, a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.  

Na Obec je možné se k uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené do podatelny Obce nebo poštou na adresu Obce, nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden na webových stránkách Obce.

Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby  na Obec  obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, pokud se rozhodnou svůj souhlas odvolat. 

Vložený dokument

Zpracování osobních údajů docx docx 26 kB